RSS 80

Máy thổi khí Heywel RSS 80

Máy thổi khí Heywel RSS-125
15HP, RSS 80

MÁY THỔI KHÍ HEYWEL RSS-080-15HP

MÁY THỔI KHÍ HEYWEL RSS-080 – Máy thổi khí Heywel RSS 080 dùng để sục khí dưới lòng hồ lên, có tác dụng khuấy trộn bể điều hòa trong hệ thống xử lý nước thải, từ đó giúp trộn đều nước thải và ngăn ngừa phân hủy kỵ khí. – Thu hồi khí gas trong hệ thống Biogas. […]

Máy thổi khí Heywel RSS-300A
10HP, RSS 80

MÁY THỔI KHÍ HEYWEL RSS-080-10HP

MÁY THỔI KHÍ HEYWEL RSS-080 – Máy thổi khí Heywel RSS 080 dùng để sục khí dưới lòng hồ lên, có tác dụng khuấy trộn bể điều hòa trong hệ thống xử lý nước thải, từ đó giúp trộn đều nước thải và ngăn ngừa phân hủy kỵ khí. – Thu hồi khí gas trong hệ thống Biogas.

Máy thổi khí Heywel RSS-125
7.5HP, RSS 80

MÁY THỔI KHÍ HEYWEL RSS-080-7.5HP

MÁY THỔI KHÍ HEYWEL RSS-080 – Máy thổi khí Heywel RSS 080 dùng để sục khí dưới lòng hồ lên, có tác dụng khuấy trộn bể điều hòa trong hệ thống xử lý nước thải, từ đó giúp trộn đều nước thải và ngăn ngừa phân hủy kỵ khí. – Thu hồi khí gas trong hệ thống Biogas.

Máy thổi khí Heywel RSS-125
5HP, RSS 80

MÁY THỔI KHÍ HEYWEL RSS-080-5HP

MÁY THỔI KHÍ HEYWEL RSS-080 – Máy thổi khí Heywel RSS 080 dùng để sục khí dưới lòng hồ lên, có tác dụng khuấy trộn bể điều hòa trong hệ thống xử lý nước thải, từ đó giúp trộn đều nước thải và ngăn ngừa phân hủy kỵ khí. – Thu hồi khí gas trong hệ thống Biogas.

Máy thổi khí Heywel RSS-080
Máy thổi khí Heywel RSS, RSS 80

MÁY THỔI KHÍ HEYWEL RSS-080

MÁY THỔI KHÍ HEYWEL RSS-080 – Máy thổi khí Heywel RSS 080 dùng để sục khí dưới lòng hồ lên, có tác dụng khuấy trộn bể điều hòa trong hệ thống xử lý nước thải, từ đó giúp trộn đều nước thải và ngăn ngừa phân hủy kỵ khí. – Thu hồi khí gas trong hệ thống Biogas.

Contact Me on Zalo
Scroll to Top
Gọi ngay