RSS 65

Máy thổi khí Heywel RSS 65

Máy thổi khí Heywel RSS-300A
10HP, RSS 65

MÁY THỔI KHÍ HEYWEL RSS-065-10HP

MÁY THỔI KHÍ HEYWEL RSS-065 – Máy thổi khí Đài Loan Heywel RSS 65 được thiết kế 2 đầu nhớt: dễ bảo trì,dễ thao tác lắp đặt trên nền phẳng. – Rotor máy thổi khí Heywel RSS 065 được thiết kế 3 thùy chỉ rung nhẹ trong quá trình vận hành, hiệu suất hoạt động ổn định. – Máy thổi khí […]

Máy thổi khí heywel RSS-250
7.5HP, RSS 65

MÁY THỔI KHÍ HEYWEL RSS-065-7.5HP

MÁY THỔI KHÍ HEYWEL RSS-065 – Máy thổi khí Đài Loan Heywel RSS 65 được thiết kế 2 đầu nhớt: dễ bảo trì,dễ thao tác lắp đặt trên nền phẳng. – Rotor máy thổi khí Heywel RSS 065 được thiết kế 3 thùy chỉ rung nhẹ trong quá trình vận hành, hiệu suất hoạt động ổn định. – Máy thổi khí

Máy thổi khí Heywel RSS-300A
5HP, RSS 65

MÁY THỔI KHÍ HEYWEL RSS-065-5HP

MÁY THỔI KHÍ HEYWEL RSS-065 – Máy thổi khí Đài Loan Heywel RSS 65 được thiết kế 2 đầu nhớt: dễ bảo trì,dễ thao tác lắp đặt trên nền phẳng. – Rotor máy thổi khí Heywel RSS 065 được thiết kế 3 thùy chỉ rung nhẹ trong quá trình vận hành, hiệu suất hoạt động ổn định. – Máy thổi khí

Máy thổi khí Heywel RSS-300A
3HP, RSS 65

MÁY THỔI KHÍ HEYWEL RSS-065-3HP

MÁY THỔI KHÍ HEYWEL RSS-065 – Máy thổi khí Đài Loan Heywel RSS 65 được thiết kế 2 đầu nhớt: dễ bảo trì,dễ thao tác lắp đặt trên nền phẳng. – Rotor máy thổi khí Heywel RSS 065 được thiết kế 3 thùy chỉ rung nhẹ trong quá trình vận hành, hiệu suất hoạt động ổn định. – Máy thổi khí

Contact Me on Zalo
Scroll to Top
Gọi ngay